ගීත විමංසන

  • බාදුරා මල..

    බාදුරා මල..

    කාන්තාවන් මල් වලට සමාන කල හැකිය...ඇතැම් මල් සුන්දරය..පිවිතුරුය..නමුත් ඇතැම් මල් භයානකය...යටත් කරගන්නා සුලුය..අධිෂ්ඨානශීලී ය..බලකාමීය...පුරුෂයන් පවා යටපත් කරමින් මෙලෙස දිවි ගෙවන කන්තාවන් ඉතා ආකර්ෂණීය බාදුරා මල් වැනි යයි සිතමි..ඇයගේ සුන්දරත්වයට වශීකෘත වන බොහෝ පුරුෂයන් මර උගුලකට හසුවේ...
  • සක්මන් කරන මළුව පාළුයි දේවී…

    සක්මන් කරන මළුව පාළුයි දේවී…

    දස්කොන් අදිකාරම් මහවාසල කරා පැමිණ සිටියේය..හේ කඩවසම්ය..කාව්‍යකරුවෙකි..සැමටත් වඩා නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ හිතාදර මිත්‍රයෙකි..ඔහු රාජ්‍යත්වය සඳහා රජුට බොහෝ උපකාර කල නිසා...
Visits474
error: අන්තර්ගතය ආරක්ෂා කර ඇත !!