කාලීන

කුලේසු අන්නුගිද්දෝ…

ඉපනැලි ද රඟයි…දෙණිපෙත ද සැලෙයි…ගම්දොර සැමරුම් හමුවේ….මගෙ වෙහෙර නුඹයි…අත නෙළුමක් වෙයි…පිදුමට පින් මදිද සිතේ…..මේ ගමන දුරයි…නුඹ තරු ලකුණයි…එළියෙන් දරුවන්...

Continue reading...

පිරිසිදු දිය උල්පත් කරා ළඟා වෙමු

මෙහෙම කිව්වොත්..එක්තරා ගුරුවරයෙක්,පඬිවරයෙක්,දාර්ශනිකයකයෙක් ලෙස සලකන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා..මම ඔහුව සුපිරිසිදු ජලය සහිත උල්පතකට සමාන කරන්නම්..ඔහු වටා සැලකිය යුතු ගෝලබාලයින්...

Continue reading...

මොන රජ මැදුරෙද…සුදු කොඩි නැගුනේ

යුගයෙන් යුගයට හිරු උදාවෙනව… එකම රාජ්‍යට ,එකම විධියේ පෙරළි,සිදුවීම්, නැවත නැවත සිදුවෙනවා..එකම මිනිසුන් කොටසක් මේ හැමදේම වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවනව…ජීවිත...

Continue reading...
error: අන්තර්ගතය ආරක්ෂා කර ඇත !!