බ්ලොග් සටහන

(SWOT Analysis – පලමු කොටස)
යුද භූමියයේදී සුණුවිසුණු නොවන්නට නම්…

ජීවිතය හා ජීවත් වීම ගැන ගොඩක් අය ට ගොඩක් මත තියනව..කොහොම වෙතත් ජීවිතය යන යුද භූමියේ රැඳෙන්නට නම් නොනවත්වා...

Continue reading...

(SWOT Analysis – පලමු කොටස)
යුද භූමියයේදී සුණුවිසුණු නොවන්නට නම්…

ජීවිතය හා ජීවත් වීම ගැන ගොඩක් අය ට ගොඩක් මත තියනව..කොහොම වෙතත් ජීවිතය යන යුද භූමියේ රැඳෙන්නට නම් නොනවත්වා...

Continue reading...

කුලේසු අන්නුගිද්දෝ…

ඉපනැලි ද රඟයි…දෙණිපෙත ද සැලෙයි…ගම්දොර සැමරුම් හමුවේ….මගෙ වෙහෙර නුඹයි…අත නෙළුමක් වෙයි…පිදුමට පින් මදිද සිතේ…..මේ ගමන දුරයි…නුඹ තරු ලකුණයි…එළියෙන් දරුවන්...

Continue reading...

නොනිදූ රැයක මතක සටහන .ඉතිහාසය කරා ගියෙමි ….

රාත්‍රිය නිසොල්මන්ය..හවස සිට ඇදහැලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාව නිසා ශේෂව පවතින වැසි පොද එක දෙක පතිත වන හඬ පමණක් පවතියි..සිහින වල...

Continue reading...

පෙර නොවිදි රසයක්…

කවියො එක එක දේවල් වලට කවි ලියනව..සඳට,ඉරට ,පරිසරයට,ප්‍රේමයට…මට ඉස්සර ඉඳල තිබුණා ප්‍රශ්නයක් මේ කවියො කවි ලියන්නෙ තමන්ගෙ ජීවන අත්දැකීම්...

Continue reading...
error: අන්තර්ගතය ආරක්ෂා කර ඇත !!